Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

Správce osobních údajů: salesDOK s.r.o. Sídlo Praha – Vršovice, 28. pluku 1031/56, PSČ 100 00, IČO: 04716094, web: www.rozvazej.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám údaje předány pro účely jednání o smlouvě, uzavření smlouvy a její realizace, zpracováváme je následujícím způsobem.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: kontaktování osob pro práci kurýra; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: rok po ukončení smlouvy, nebo do konce záruční doby (podle toho, která lhůta je delší).

b) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3
roky od ukončení smlouvy.

c) účel: přímý marketing – zasílání nabídek služeb prostřednictvím e-mailů (obchodní sdělení ve smyslu zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní základ:
oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 2 roky.

3. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto
zpracovatelům a příjemcům:

 • poskytovatelé softwaru – server hosting, e-mail hosting, kancelářské aplikace, antivirový
  program apod.,
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru – za účelem zajištění řádného
  provozu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,
 • marketingové společnosti pro účely propagace v rámci přímého marketingu,
 • orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
 • případně další osoby,
 • vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění
  řádného provozu.

4. Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo:

 • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
  opravit,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu
  společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých
  službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: kuryri.ubereats@gmail.com. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně – podle příslušných právních předpisů, se můžete obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.